Obchodní podmínky

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.

Dodací lhůta

Při zadání závazné objednávky zákazník skládá zálohu 30% z celkové částky.

Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Kupující je povinen si důkladně prohlédnout objednané zboží ihned při příjmu od dopravce. To znamená, dodané zboží zkontrolovat za přítomnosti řidiče a v případě mechanického poškození výrobku, písemně zaznamenat tento stav do přepravního listu, popř. zboží odmítnout.

Záruka

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list, popř. je přikládán originální záruční list výrobce. Záruční doba se počítá od okamžiku převzetí zboží, tj. okamžik kdy se zboží přebírá od dopravce.

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Délka záruční doby na veškerý zakoupený sortiment se stanovuje na dva roky, pokud není uvedeno jinak (tj. u některého zboží bývá výrobcem poskytnuta delší než zákonem stanovená dvouletá záruční doba).

Reklamace

Vaše reklamace se vždy snažíme vyřizovat k plné spokojenosti zákazníka a co nejrychleji. Pro internetový obchod platí stejné podmínky jako v běžných kamenných obchodech, proto není třeba mít žádné obavy z nakupování u nás a s případným vyřizováním reklamací.

Postup uplatnění reklamace na dodané výrobky se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Reklamace musí být oprávněná, tj. záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením nebo živelnými pohromami.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list, popř. je přikládán originální záruční list výrobce. Záruční doba se počítá od okamžiku převzetí zboží, tj. okamžik kdy se zboží přebírá od dopravce.

Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím e-mailu. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na těchto internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.Novinky

INFO THERMA 2013 - 29.11.2012

Ve dnech 14.-17.ledna 2013 proběhne již 20.ročník výstavy INFO THERMA na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Navštivte nás v pavilonu NA2 stánek 255. Více informací najdete na stránkách www.infotherma.cz.

Internetové stránky - 23.10.2012

V nejbližší době bude provedena komletní inovace našich internetových stránek

Veletrh DŮM A BYT 2009 - 18.11.2009

Ve dnech 26.-29. listopadu se na Výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční oblíbená akce s výstižným názvem Dům a byt 2009. Navštivte naši expozici v pavilonu 1 - přízemí.

Archív


Barevnost

Heatroll nabízí nepřeberné množství barevných variant dle vzorníku RAL. Vzorník

Vyberte si